PK Bayer projekt

O firmie

PK BAYER PROJEKT to firma zajmująca się sporządzaniem dokumentacji we wszystkich etapach planowania i realizacji inwestycji, powstała z przekształcenia Pracowni Konstrukcyjnej BAYER PROJEKT założonej w 2003r. Realizujemy zadania na terenie kraju i zagranicy.

Naszym atutem jest projektowanie obiektów budowlanych i budowli z najbardziej optymalnymi rozwiązaniami, zarówno pod względem ekonomicznym jak i ergonomii użytkowania. Firmę tworzy zespół projektantów z odpowiednim wykształceniem i wiedzą techniczną, którzy z pełnym zaangażowaniem podchodzą do powierzonych zadań.


Projektujemy i nadzorujemy:

– obiekty mieszkalne
– obiekty użyteczności publicznej
– obiekty przemysłowe
– obiekty inżynierskie i drogowe
– obiekty sportowe
– obiekty hydrotechniczne i melioracyjne
– renowacje obiektów zabytkowych
– obiekty sakralne
– obiekty technologii służące unieszkodliwianiu odpadów płynnych i stałych
– odnawialne źródła energii

Dodatkowo wykonujemy:

– ekspertyzy techniczne i koreferaty
– nadzory inwestorskie
– zastępstwa inwestycyjne


Dane kontaktowe

Adres:
5 Lipca 9/2
70-375 Szczecin

Adres korespondencyjny
5 Lipca 9/2
70-375 Szczecin

Telefon
+48 601535687

E-mail
bayerprojekt@bayerprojekt.pl