Projekt zagospodarowania terenu Zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy ul. Kościuszki w Szczecinie.

Temat: Projekt zagospodarowania terenu Zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy ul. Kościuszki w Szczecinie.
Opis zlecenia: Sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy zbiornika p. poż. z wykonaniem podwodnych zabezpieczeń i możliwości  montażu urządzeń fontanny. Ponadto wykonanie ekspertyzy opiniującej stan techniczny obiektu.

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych; ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Kolektor tłoczny nad Odrą.

Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Kolektor tłoczny nad Odrą.
Temat dodatkowy: Wolne wyloty – kanalizacja ogólnospławna ul. Kolumba.
Opis zlecenia: Sposoby wzmocnienia gruntów podłoża, posadowienia obiektów inżynierskich oraz odwodnienia i zabezpieczenia wykopów dla potrzeb posadowienia  układu kanalizacji ogólnospławnej. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy Nadodrzańskiej i Zapadłej, oraz oczyszczanie ścieków deszczowych z tego rejonu.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina

Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Magistrala wodociągowa Warszawo –Mścięcino (zadanie III).

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Budowa Kolektora „W”.

Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Budowa Kolektora „W”.
Opis zlecenia: Wykonanie kolektora w schemacie wzmocnienia podłoża gruntowego, bądź w schemacie odwodnień wykopów. Pokazanie profilu podłużnego kanału sanitarnego i ogólnospławnego.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne

Gorzów Wlkp. – budynek o funkcji usługowo – handlowej, gastronomicznej i konferencyjno – szkoleniowej


Więcej informacji

Kategoria: Budownictwo Komunalne

Drezdenko – obiekt handlowy z częścią hotelowo – mieszkalną


Więcej informacji

Kategoria: Budownictwo Komunalne