Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina

Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Magistrala wodociągowa Warszawo –Mścięcino (zadanie III).

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne