Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Kolektor tłoczny nad Odrą.

Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Kolektor tłoczny nad Odrą.
Temat dodatkowy: Wolne wyloty – kanalizacja ogólnospławna ul. Kolumba.
Opis zlecenia: Sposoby wzmocnienia gruntów podłoża, posadowienia obiektów inżynierskich oraz odwodnienia i zabezpieczenia wykopów dla potrzeb posadowienia  układu kanalizacji ogólnospławnej. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy Nadodrzańskiej i Zapadłej, oraz oczyszczanie ścieków deszczowych z tego rejonu.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne