Projekt zagospodarowania terenu Zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy ul. Kościuszki w Szczecinie.

Temat: Projekt zagospodarowania terenu Zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy ul. Kościuszki w Szczecinie.
Opis zlecenia: Sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy zbiornika p. poż. z wykonaniem podwodnych zabezpieczeń i możliwości  montażu urządzeń fontanny. Ponadto wykonanie ekspertyzy opiniującej stan techniczny obiektu.

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych; ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne