Koncepcja programowo – przestrzenna dla przebudowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy

Temat: Koncepcja programowo – przestrzenna dla przebudowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5,  a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy.
Opis zlecenia: Koncepcja estakady usytuowanej pomiędzy 5,9784 hm do 6,6014 hm licząc od początku przeprojektowywanego odcinka (to jest od skrzyżowania z drogą krajową nr 5).

Inwestor: Powiat Świdnicki; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunikacyjne