Szczecin – Budynek Usługowo-Mieszkalny

Temat: BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY
Adres: ul. Biskupa Bandurskiego 96, Szczecin, dz nr 2/35, 36

Inwestor: WIDOK Sp. z o.o., 81-726 Sopot, ul. Parkowa 24

Kategoria: Budownictwo Miejskie