O Firmie

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA powstała 3 listopada 2010 roku w wyniku przekształcenia istniejącej od 2003 roku Pracowni Konstrukcyjnej Bayer Projekt mgr inż. Andrzej Bayer . Siedzibą Firmy jest Szczecin ale jej dynamiczny rozwój spowodował, że w lutym 2011 roku utworzone zostało przedstawicielstwo w Lublinie.

Bayer Projekt Sp. z o.o. Sp. Komandytowa wykonuje kompleksowe dokumentacje projektowe w zakresie inżynierii i budownictwa: wielorodzinnego, zeci usługowego, przemysłowego, morskiego, hydrotechnicznego, mostowego i drogowego.

Firma realizuje program ochrony środowiska min.: poprzez wykorzystanie ekologicznych rozwiązań w wielobranżowych dokumentacjach projektowych dotyczacych oczyszczalni ścieków, również przydomowych, elektrownii wiatrowych, biogazownii oraz utylizacji odpadów.

Firma realizuje również projekty obiektów sportowych, jest realizatorem min.: Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej - „Moje Boisko Orlik 2012″.

Firma sporządza dokumentację we wszystkich etapach planowania inwestycji. Począwszy od studium wykonalności (wraz z analizą kosztową), poprzez koncepcję wielobranżową po dokumentację techniczną, budowlaną i wykonawczą czy warsztatową.

Firma wykonuje ekspertyzy i orzeczenia techniczne stanu obiektów budowlanych. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu zarówno tych małych jak i złożonych budowli. Pracownia sporządza dokumentację projektową wszystkich obiektów budowlanych m.in. handlowych, mostowych, przemysłowych, usługowych, placówek bankowych, budynków biurowych
i magazynowych.

Firma oprócz wielkiego doświadczenia w projektowaniu posiada również dużą wiedzę praktyczną, która umożliwia podejmowanie często trudnych decyzji.

Firma zatrudnia projektantów i asystentów z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami do projektowania. Cała kadra pracowników, zaangażowanie podchodzą do swojej pracy.

Szybki rozwój cywilizacyjny pokazuje nam coraz nowsze, ciekawsze technologie, które wykorzystujemy i wprowadzamy w życie. Zawsze dobieramy rozwiązania techniczne najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym.

To my jesteśmy „sercem” budowli, to dzięki nam może ona pracować, uginać się (w dopuszczalnych granicach). Wraz z firmami architektonicznymi z którymi współpracujemy zmieniamy szarą infrastrukturę w coś wyjątkowego, niebanalnego.

Naszymi klientami są zarówno osoby prywatne, Samorzady Lokalne jak i liczne przedsiębiorstwa. Gwarantujemy wszystkim naszym Inwestorom dużą rzetelność, mobilność i wysoką jakość pracy. Wykonujemy swoje obowiązki terminowo.

Obszar naszej działalności nie ogranicza się jedynie do województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, lecz jesteśmy otwarci na nowe horyzonty i inne kraje.

W miesiącu lutym 2011 roku powstał Oddział Firmy w Lublinie:
20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, +48 81 4402061; fax +48 81 4636148
e-mail: lublin@bayerprojekt.pl


Firma prowadzi działalność szkoleniowo – edukacyjną na terenie całego kraju dla Inwestorów
(w tym dla Samorządów Lokalnych wszystkich szczebli) oraz prezentuje swój dorobek na targach branżowych.