Szczecin – Budynek Usługowo-Mieszkalny


Więcej informacji

Kategoria: Budownictwo Miejskie

Projekt zagospodarowania terenu Zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy ul. Kościuszki w Szczecinie.

Temat: Projekt zagospodarowania terenu Zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy ul. Kościuszki w Szczecinie.
Opis zlecenia: Sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy zbiornika p. poż. z wykonaniem podwodnych zabezpieczeń i możliwości  montażu urządzeń fontanny. Ponadto wykonanie ekspertyzy opiniującej stan techniczny obiektu.

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych; ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Kolektor tłoczny nad Odrą.

Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Kolektor tłoczny nad Odrą.
Temat dodatkowy: Wolne wyloty – kanalizacja ogólnospławna ul. Kolumba.
Opis zlecenia: Sposoby wzmocnienia gruntów podłoża, posadowienia obiektów inżynierskich oraz odwodnienia i zabezpieczenia wykopów dla potrzeb posadowienia  układu kanalizacji ogólnospławnej. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy Nadodrzańskiej i Zapadłej, oraz oczyszczanie ścieków deszczowych z tego rejonu.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina

Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Magistrala wodociągowa Warszawo –Mścięcino (zadanie III).

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Budowa Kolektora „W”.

Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina; Budowa Kolektora „W”.
Opis zlecenia: Wykonanie kolektora w schemacie wzmocnienia podłoża gruntowego, bądź w schemacie odwodnień wykopów. Pokazanie profilu podłużnego kanału sanitarnego i ogólnospławnego.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunalne

Koncepcja programowo – przestrzenna dla przebudowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy

Temat: Koncepcja programowo – przestrzenna dla przebudowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5,  a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy.
Opis zlecenia: Koncepcja estakady usytuowanej pomiędzy 5,9784 hm do 6,6014 hm licząc od początku przeprojektowywanego odcinka (to jest od skrzyżowania z drogą krajową nr 5).

Inwestor: Powiat Świdnicki; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunikacyjne

Regionalny transportowy węzeł integracyjny w Tczewie wraz z garażem podziemnym

Temat: Regionalny transportowy węzeł integracyjny w Tczewie wraz z garażem podziemnym.

Inwestor: Gmina Miejska Tczew; ul. Piłsudskiego 1, Tczew

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  BPI REDAN Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunikacyjne

Przebudowa ul. Grobla w ciągu drogi krajowej nr 3

Temat: Przebudowa ul. Grobla w ciągu drogi krajowej nr 3.
Opis zlecenia: Zagospodarowanie wnętrza ronda u zbiegu ul. Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa w Gorzowie Wlkp.

Inwestor: MIASTO GORZÓW WLKP. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY:  AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT mgr arch. inż. Waldemar Kłosowski.

Kategoria: Budownictwo Komunikacyjne

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu, Dworskiej, Derdowskiego, Okulickiego wraz z budową torowiska tramwajowego i trakcji

Temat: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu, Dworskiej, Derdowskiego, Okulickiego wraz z budową torowiska tramwajowego i trakcji.

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY: Biura Architektonicznego DEDECO Sp. z o.o.

Kategoria: Budownictwo Komunikacyjne

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku węzeł Pyrzyce – węzeł Myślibórz

Temat: Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku węzeł Pyrzyce –węzeł Myślibórz. Wytwórnia mas bitumicznych w miejscowości Przydarłów.

Inwestor: BUDIMEX DROMEX S.A.

OBIEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE FIRMY: BUDIMEX DROMEX S.A.

Kategoria: Budownictwo Komunikacyjne